Viziunea grădiniţei

Grădiniţa asigură:

  •   un curriculum diferenţiat care să acorde şanse egale tuturor copiilor;
  • construirea unui mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor şi părinţilor;
  •  crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
  • dezvoltarea armonioasă fizică şi psihică a copilului în vederea adaptării la viaţa şcolară şi cea socială;
  • accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor;
  • promovarea toleranţei şi înţelegerii între copii.