Săptămâna educației globale

“Bunele maniere se învaţă de mici” – activităţi în cadrul proiectului “Săptămâna educaţiei globale”. G.P.P. şi G.P.N. Nr. 1 în parteneriat cu d-nele Croitor Lucreţia, consilier şcolar la G.P.P.

Sîngeorz-Băi şi Ana Maria Ureche, consilier şcolar la Liceul Teoretic Solomon Haliţă, au desfăşurat împreună cu preşcolarii, liceenii şi d-nele educatoare, activităţi cu tema “Cuvintele magice” şi “Salutul – primul semn al politeţii” Concluzia zilei: buna creştere nu este şi nu va deveni niciodată inutilă pentru că îl face pe om să se respecte în primul rând pe sine, ca apoi să-i respecte pe cei din jur.

Cel mai preţios dar pe care îl poţi face copilului tău e TIMPUL! Materiale adunăm, jucării confecţionăm – timp de calitate în familie, o altă activitate desfăşurată la G.P.N. Nr. 1, în cadrul proiectului “Săptămâna educaţiei globale”. Copiii au realizat acasă o lucrare, la alegere, cu implicarea tuturor membrilor familiei. S-a organizat o expoziţie cu toate lucrările, fiecare familie prezentându-şi lucrarea.

“STOP VIOLENŢEI”, o altă activitate din cadrul proiectului “Saptămâna educaţiei globale”, la care au participat preşcolarii şi educatoarele de la G.P.P., precum şi agentul de poliţie Tocaci Sorin. Scopul acestei activităţi a fost de a promova educarea copiilor în armonie, solidaritate şi respect, mesajul principal al acestei zile fiind: “NONVIOLENŢA, DRAGOSTE UNIVERSALĂ ŞI PACE!”
Jocul şi jucăriile sunt cele care dau farmec copilăriei, ele au puterea de a umple de entuziasma sufletul copiilor. Am simţit bucuria la maxima intensitate, văzând ca din mănuţele noastre mici, pot ieşi lucruri minunate.

Mulţumim părinţilor copiilor, de la G.P.N. Nr. 4 care s-au implicat şi ne-au ajutat, să oferim bucurie celor mici, in “Săptămâna educaţiei globale”.

Cu ocazia derulării proiectului “Săptămâna educaţiei globale”, G.P.N Valea Borcutului, G.P.N. Nr.1 şi G.P.P, au desfasurat astăzi activitatea “Ziua mulţumirii”, în cadrul căreia, părinţii, copiii, cadrele didactice, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, şi-au exprimat recunoştinţa faţa de Dumnezeu, pentru toate darurile primite.

Mulţumirile noastre mari se îndreaptă în mod special, spre părinţii copiilor implicaţi… Fără mobilizarea lor, acţiunea n-ar fi avut impactul dorit.