Regulamentul de ordine interioară

Avizat în şedinţa Consiliului Profesoral din data de 06.10.2022
Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 19.10.2022
Nr. 909 / 19.10.2022