Regulamentul de ordine interioară

Dezbătut în şedinţa Consiliului Profesoral din data de 01.10.2020
Validat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 02.10.2020
Aprobat în şedinţa Comisiei Paritare din data de 02.09.2020
Director,
Prof. Vranău Daniela