Plan de îmbunătățire a calității educației

Plan de îmbunătăţire a calităţii educaţiei în anul şcolar 2022-2023 la G.P.P.Sȃngeorz-Băi