ÎNSCRIERE

Pentru a rezerva un loc pentru copilul dumneavoastră puteţi aduce dosarul cu următoarele acte necesare înscrierii:

  1. Cerere, formular tip pentru înscriere, de la grădiniţă. Se completează în momentul depunerii dosarului;
  2. Copie xerox al certificatului de naştere al copilului;
  3. Copie xerox de pe actul de identitate al părinţilor;
  4. Aviz epidemiologic de la medicul de familie – apt pentru a intra în colectivitate.