Un gând...

       Copilăria reprezintă un aspect aparte în viaţa fiecărui om, este un sentiment care greu poate fi descris în cuvinte, simţim doar emoţia care ne cuprinde când ne amintim de ea. Este o lume de basm, cu Feţi Frumoşi şi Ilene Cosânzene, o lume în care imposibilul devine posibil, imaginarul devine real iar trecutul devine din nou palpabil.
       Pe lângă filele de poveste pe care zilnic le trăim aici, în grădiniţele de pe raza oraşului Sîngeorz-Băi, avem în vedere un aspect foarte important, educaţia şi formarea copiilor, obiective realizate cu ajutorul unui colectiv tânăr alcătuit din 25 educatoare, cadre didactice calificate, în mare majoritate cu studii superioare, o profesoară consilier, compartimentul didactic auxiliar, respectiv contabilitate şi administraţie, precum şi compartimentul nedidactic. Trăsătura definitorie a întregului colectiv este dragostea pentru copii, dorinţa de a ne regăsi în ochii lor, de a le împărtăşi din înţelepciunea specifică adultului, iar cei mici oferind paleta coloristică a vârstei lor.


       Dragi părinţi

       Primirea copiilor:

  • la program prelungit se efectuează zilnic între orele 7.00-8:30
  • la program normal între orele 8-8:30

       În cazul în care copilul va absenta mai mult de 3 zile din motive obiective (boală/concediul părinţilor), părinţii sunt rugaţi să anunţe cadrele didactice din unitate, ulterior facându-se dovada cu acte justificative.
       Copiii bolnavi, aflaţi sub tratament, nu vor fi primiţi în colectivitate. După terminarea tratamentului părinţii vor aduce o adeverinţă de la medicul de familie în care se specifică "Clinic sănătos".

       Viziunea grădiniţei

       Grădiniţa asigură:

  • un curriculum diferenţiat care să acorde şanse egale tuturor copiilor;
  • construirea unui mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor şi părinţilor;
  • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
  • dezvoltarea armonioasă fizică şi psihică a copilului în vederea adaptării la viaţa şcolară şi cea socială;
  • accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor;
  • promovarea toleranţei şi înţelegerii între copii.


       Misiunea grădiniţei

       Grădiniţa cu Program Prelungit Sîngeorz-Băi promovează un învăţământ deschis şi flexibil, asigurând un climat socio-afectiv adecvat unei educaţii corespunzătoare, axată pe colaborare şi muncă în echipă, a fiecărui copil , indiferent de etnie şi religie, susţinând tradiţiile locale din partea superioară a Someşului Mare, într-o ambianţă plăcută de confort fizic şi psihic. Dezvoltă aptitudinile personale ale copiilor pentru descoperirea talentelor tinere şi îndeplineşte standardele de calitate. Personalul grădiniţei va asigura dezvoltarea liberă şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia


       Deviza grădiniţei

       "Să ne dăm toată silinţa să facem din copil un OM şi un CARACTER".

(După Liviu Rebreanu)


Director: Profesor Daniela Vranău

© TRINITY SOFT. Toate drepturile rezervate.